transp

Tilläggsisolering av vinden för att spara energi


Den del av en byggnad som är lättast och mest lönsam att tilläggsisolera är vindsbjälklaget. I de allra flesta fallen så har åtgärden att isolera vinden betalt sig själv på något eller några enstaka år. Men det finns andra positiva konsekvenser än bara pengar. Tilläggsisolering innebär också ett ökat värde för byggnaden och ger även bättre komfort inomhus utan drag och kallras. Du gör också miljön en tjänst genom att koldioxidutsläppen minskas.

ENERGIBESPARING
Besparingens storlek beror bland annat på hur mycket man tilläggsisolerar och var i landet man bor.

ALLMÄNNA RÅD
Lösullen bör blåsas på plats av lösullsentreprenörer med specialutbildning och certifieringen Behörig Lösull. För att resultatet skall bli så bra som möjligt så bör vissa förberedelser göras innan lösullsentreprenören kan börja arbeta.

FUKTSÄKERHET OCH LUFTTÄTHET
En viktig sak vid tilläggsisolering är att konstruktionen är lufttät. Om diffusion- alternativt ångspärr skall monteras bör den tätas vid skarvar, genomföringar och anslutningar för att minimera diffusion och genomblåsning. En skadad eller dåligt monterad diffusion/ångspärr gör risken större för fuktskador.

VINDAVLEDNING
Det finns olika system för vindavledning, prata med vår säljare så hjälper de dig. Principen går ut på att förhindra ventilationsluft från att tränga in i isoleringen vid takfoten. Detta ger ett obrutet tätskikt och säkerställer luftspalten mot yttertaket. Vindavledaren ska sluta minst 130 mm över färdigsprutad isoleryta och sluta tätt mot takstolen. Luftspalten bör vara minst 25 mm mellan skiva och yttertak. Tänk på att fästa skivans underkant mot vägg/hammarband, så att luft inte kan blåsa in i isoleringen. Det finns tillfälle/konstruktionslösningar då luftspalt inte är nödvändig, rådgör med din lösullsentreprenör.Svenjunga Byggnadsisolering AB     |     Skalmeredsvägen 1    |     438 93 Landvetter      |     Tel: 031- 60 41 50     |     info@sbiab.com
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.