transp

Sprutisolering med TTC-Isolering

 
Inom ett mycket speciellt segment är SBI fortfarande ensamma om att ha ett typgodkänt material . Det är vid de tillfällen utrymmena i golv och väggar är så små att inte ens mineralullen räcker till. Vi använder då TTC-isolering, vilken är den enda isoleringen som kan isolera tillförlitligt vid dessa förutsättningar. 

TTC-isoleringen är sedan många år etablerad i vårt sortiment och hittills den enda typgodkända i sitt slag. TTC-isolering är ett cellplastskum, och ger ett av de bästa isoleringsvärdena som går att uppbringa – klass 33. 

TTC appliceras med specialmaskin och ger en hundraprocentig fyllning. Den isolerar helt och fullt så länge huset står.
 
 
Bläddra i vår broschyr
genom att klicka på bilden
 Enkel installation med TTC-isolering i befintligt golvbjälklag.
 
 

Nästa generations isolering

Vad är sprayisolering
Isoleringen är ett spraybart, vattenbaserat lättdensitets isoleringsskum som både är ett isolerarande och ett luftförseglande material i ett. Den största orsaken till att hus blir nerkylda eller på sommaren för varma är luftläckage. Detta uppstår i otätheter, tätskikt och undermålig isolering. Isoleringen kan sprayas i alla områden som kräver isolering: t ex tak, väggar, golv och källare. Sprutisolering består av två komponenter och dessa blandas med varandra i munstycket på spraypistolen. Blandningen växer sedan med 1 till 100 på cirka 6-7 sekunder. Expansionen får skummet att tränga ut med 100 procentig utfyllnad där den appliceras.
Isoleringen har inte bara ett bra isolervärde, den skapar också ett luftförseglande barriär runt huset. Med detta isoleringssystem stannar värmen du betalar för inne och oönskad dålig luft ute.
Isoleringen kan användas i nybyggnationer, renoveringar, tilläggsisoleringar kommersiella byggnader m.m. Isoleringen fäster på nästan alla ytor och kan sprutas på eller över el, och VVS-system. Efter bara några minuter är produkten helt uttorkad från det vatten som bildas under expansionen. Isoleringen innehåller ingen formaldehyd, CFC eller HCFC.

Energi
Isolering är indelade i klasser, beroende på värmeledningsförmåga, som också kallas värmekonduktivitet. Enheten betecknas lambda och visar hur bra materialet isolerar. Ju lägre lambdavärde desto bättre isoleringsförmåga.
Det många inte vet är att ca 50% av energiförbrukning beror på oönskat luftläckage. Varmluft eller kalluft som du betalat för att värma eller kyla, försvinner ut ur huskroppen. Genomföringar genom klimatskalet, så som el och ventilation, är områden där det ofta är bristfälliga tätningar. Det gäller även runt fönster. Genom att använda sprayisolering minskas dessa problem radikalt, eftersom materialet fungerar både som isolering och luftbarriär. Att isolera utan att minimera otätheter i konstruktionen resulterar i kraftigt ökade energikostnader. En annan risk då konstruktionen ej är lufttät är att fuktig luft går in i konstruktionen och kondenserar där. Då finns risk för mögeltillväxt.
Nya rön tyder på att luften i de flesta hem är 10 gånger mer förorenad än utomhusluften. Genom att använda detta isoleringssystem kan oönskade föroreningar, såsom damm, allergener, mögelsporer och bakterier, stängas ute.
När byggnaden förseglas med denna isolering kan man med mekanisk ventilation optimera systemet för att säkerställa högsta luftkvalitet.
 
Tänkvärt:
Isoleringen…:
- …släpper inte ut några gaser eller lukter och erbjuder ingen näring till
  bakterier, svampar eller skadedjur.
- …är säkert att använda för personer som är kemiskt känsliga eller har 
  astma och allergier.
- …innehåller inget formaldehyd, CFC eller HCFC.
- …är en vattenbaserad produkt.

Om du vill ha en miljömässigt säker produkt, och värdesätter bra inomhusmiljö, är sprayisolering det självklara valet!

Mögelhämmande
Experter varnar för sambandet med mögelexponering och en kraftig ökning av astma och allergier hos barn. Det är av yttersta vikt att hindra fukt från att komma in i väggar och tak. Fuktig luft som tar sig in genom otätheter i konstruktionen
riskerar att kondensera där, detta är huvudorsaken för skadlig mögeltillväxt i klimatskalet.

- Isoleringen skapar en termisk frizon mellan de stora temperaturskillnaderna som
  finns mellan inomhusluft och utomhusluft, vilket elliminerar alla chanser till att
  kondens kan uppstå.
- Isoleringens luftförseglande skikt förhindrar mögelsporer från att nå in i strukturen.
- Om det skulle bli en läcka i en konstruktion som är isolerad med sprayisolering, skulle
  materialet torka snabbt.
- Isoleringen har genomgått mängder med prover och de visar att materialet inte är en
  källa till näring för mögel och skadedjur.

Vattenavisande
Om läckage skulle uppstå på grund av bristfälliga konstruktioner, skulle vattnet gå rakt igenom materialet. Man kan då omedelbart se vart läckan är. Vissa isolermaterial drar åt sig vatten och är blöta under långa perioder, vilket ger gott om näring till mögeltillväxt. Om isoleringen skulle ligga i vatten förstörs inte materialet då det torkar ut snabbt och inte innehåller någon näring till skadedjur eller mögel.

Tystare
Sprayisoleringen är ett luftförseglande material vilket innebär att det är en överlägsen produkt vad gäller ljudisolering.Svenjunga Byggnadsisolering AB     |     Skalmeredsvägen 1    |     438 93 Landvetter      |     Tel: 031- 60 41 50     |     info@sbiab.com
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.