transp

Provtryckning och Termografering


Husens täthet ligger i fokus inte minst med dagens krav på energieffektiva hus.
Tänk på att energianvändningen i ett hus med ett luftläckage på 0,4 l/s är c:a 30% lägre än i ett hus med ett läckage på 0,8 l/s.

Vi utför termografering och provtryckning enligt svensk standard SS-EN 13187 och SS-EN 13829 när vi söker efter brister i byggnadens klimatskärm.

Provtryckning görs för att fastställa hur tät en huskropp är. Några av skälen till att kontrollera tätheten i en byggnad är:

- Minskad energiförbrukning på grund av
  luftläckage
- Undvika kondensproblem
- Undvika att kall luft läcker in utifrån
- Se till att tilluften kommer via ventilation och
  inte genom otätheter i konstruktionen

Provtryckning:
Provtryckningen utföres med en Retrotec blower door Q46 med PC-styrning som mäter läckagetalet enligt svensk standard SS-EN 13829

En kraftfull fläkt fästs i ramen på en ytterdörr. Fläkten drar ut luften ur byggnaden och sänker därmed lufttrycket inne i huskroppen. Det högre trycket på utsidan går då igenom otätheter i konstruktionen. Dessa otätheter syns tydligt med en värmekamera. Vi utsätter fastigheten med ett undertryck på 50 pa.

Åtgärder innan provtryckning kan påbörjas:

- Stäng alla fönster och dörrar.
- Sänk termostater som hör till värmare
  och varmvattenberedare.
- Stäng alla fläktar och ventiler.

Provtryckningen talar om hur tät eller otät en byggnad är i förhållanden till byggnadsföreskrifternas krav.
Metoden talar inte om var läckagen är.

Efter slutförd provtryckning levererar vi ett utförligt protokoll med de värden byggnaden genererat.

Termografering:
När byggnaden provtryckes använder vi ofta en värmekamera
samtidigt. Med en värmekamera framträder läckage tydligt i en byggnad. Bilderna visar var kalluft läcker in, om det finns områden i
konstruktionen som har bristfällig isolering och om det finns otäta installationer så framträder även dessa tydligt på bild.
Med undertryck kan vi termografera vid 5°C skillnad, utan undertryck bör det vara 15°C skillnad. Termografering av fastigheter kan ge stora energibesparingar och ett bättre inomhusklimat.
När vi utfört en besiktning åt dig får du av vår termograför information och slutsatser om vad han kommit fram till och om det är något särskilt han rekommenderar dig att göra.

 
Läs mer i vår broschyr
genom att klicka på den Svenjunga Byggnadsisolering AB     |     Skalmeredsvägen 1    |     438 93 Landvetter      |     Tel: 031- 60 41 50     |     info@sbiab.com
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.