transp

Hur spill blir till pengar i din plånbok


Småhusfabriker och byggföretag som får spill av ren mineralull, t ex från skivor för väggar och bjälklag, deponerar spillet under kontrollerade former i särskilda
storsäckar eller containers. Denna råvara förvandlas sedan av oss på SBI till lösullsisolering. Billigare kan det inte bli att få en ekologisk hantering
av mineralullsspillet. Jämfört med deponering av spillet så är vårt återvinningssystem ojämförligt bäst av både
kostnads- och miljöskäl. Isoleringen används både vid nybyggnation och vid tilläggsisolering.

SPILL SOM MILJÖTILLSKOTT
På SBI tar vi hand om mineralullsspillet i en sluten process som vi utvecklat själva. Hjärtat i förloppet är en rivmaskin som finfördelar spillet i fastställda fraktioner till en lösull med jämt fördelade fibrer. Med minsta möjliga
energianvändning fördelas spillet till energisparande obrännbar lösull.
Lösullen är CE-märkt och funktionellt likvärdig med nyproducerad. Fördelen är inte bara lägre pris utan också lägre miljöpåverkan. Hela anläggningen ger dessutom ett miljötillskott eftersom den bara kräver någon procents energi av den mängd som krävs för framställning av den ursprungliga mineralullen.
Vi har samarbetspartners som till och med redovisar volymen returnerat spill i bokföringen av miljöskäl.
TRANSPSvenjunga Byggnadsisolering AB     |     Skalmeredsvägen 1    |     438 93 Landvetter      |     Tel: 031- 60 41 50     |     info@sbiab.com
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.