transp

Varför skall du välja SBI?

- Vi är auktoriserade och utbildade av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut)
  och medlemmar av behörig lösull.

- Vi använder enbart CE-märkta produkter vars tillverkning kontrolleras av SP.

- Förbesiktning, tillsammans med dig bedömer vi skicket på de befintliga
   anordningarna (material, bjälklag, ventilation, genomföringar osv) och vilka
   insatser som behövs. Med den förbesiktningen som grund får du rekommendationer
   och offert.

- Vi har ett brett produktsortiment som gör att vi alltid har produkter för dina specifika   behov.

- Du får ett fast pris på hela arbetet.

ISOLERA FÖR EN BÄTTRE MILJÖ
Den renaste energin är den produkt som aldrig behöver användas. Därför är isolering en av samhällets allra viktigaste
miljöprodukter. Ju mindre som går åt till uppvärmning desto bättre är det naturligtvis för miljön. Vid förbränning av kol, olja och andra fossila bränslen tillförs kol-, svaveldioxider och andra ämnen atmosfären. Detta är en av huvudorsakerna till den så kallade växthuseffekten.

KOLDIOXIDEN - ETT HOT MOT MILJÖN
Idag utgör dessa utsläpp ett av de allvarligaste hoten mot miljön. Eftersom många bostäder och industrier i Europa värms upp med fossila bränslen, härstammar cirka 40 procent av alla koldioxidutsläpp från uppvärmningssystem. Med bättre isolering skulle naturen slippa hälften av dessa utsläpp.

ISOLERING SPARAR ENERGI OCH PENGAR
Isolering sparar energi, skonar miljön och ger ett behagligare boende. Ser man till en byggnads normala livslängd, sparar isoleringen flera hundra gånger mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera och installera den. Värmeisolering sparar alltid energi, oberoende av vilket energislag som används eller byggnadens ålder. Dessutom kostar isolering ingenting att underhålla och ger besparingar under hela byggnadens livstid.Svenjunga Byggnadsisolering AB     |     Skalmeredsvägen 1    |     438 93 Landvetter      |     Tel: 031- 60 41 50     |     info@sbiab.com
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.